NRK NRK

Legemiddelverket kan komme til å endre anbefalingen for bruk av ibuprofen, dersom virkestoffet fører til at testosteronnivået svekkes. Nå skal den europeiske legemiddelmyndigheten diskutere problemstillingen.