NRK NRK

Utlendingsdirektoratets halvårstall viser at det har vært en økning i tyrkiske asylsøkere til Norge. Samtidig er tallet på søknader om familiegjenforening det laveste på fem år.