NRK NRKSylvi Listhaug (Frp) mener Stortinget helhjertet slutter opp om hennes forslag til håndtering av asylsøknadene til de såkalte «oktoberbarna». SV og Ap ber henne glemme full støtte derfra.NRK NRKNår innvandringen går ned, trenger vi færre mottak. Men det er ingen mangel på utfordringer.NRK NRKPolitiets utlendingsenhet (PU) gjør få endringer etter at Sivilombudsmannen tidligere i år avdekket det de mener er maktmisbruk på politiets utlendingsinternat på Trandum.NRK NRKLærernorm og ny behandling for asylbarn er to eksempler på vedtak regjeringen ikke ønsket i høst. Ap mener regjeringen klager for mye på vedtakene.NRK NRKDet vi får til med integreringsmottaket i Oslo, er nettopp det regjeringen sa de ønsket.NRK NRKMaksimumsgrensen for støtte til familiene må oppheves. Ingen skal måtte sulte på grunn av sin status som asylsøker eller flyktning.NRK NRKAt opposisjonen ikke vil svare på 26 spørsmål om returstopp-vedtaket, tar innvandrings- og integreringsministeren med knusende ro. – Da legger jeg til grunn at fremgangsmåten jeg skisserer i brevet er grei, sier Sylvi Listhaug til NRK.NRK NRKSylvi Listhaug vil blant annet vite om asylsøkerne skal vurderes etter hvor gamle de er i dag, eller etter hvor gamle de var da de kom til Norge.NRK NRKI 2015 hastebehandlet Stortinget en endring i utlendingsloven, slik at mange av asylsøkerne som kom over Storskog kunne returneres til Russland. I dag er bare seks prosent sendt tilbake.NRK NRKBERGEN (NRK): I ein aksjon i fem hus arresterte politiet asylsøkjarar som dei meiner har forklart seg falskt om kvifor dei er i landet.