NRK NRK

Før han ble president kjeftet Donald Trump på Barack Obamas golfing og bruk av presidentfullmakter. Etter ett år i Det hvite hus har Trump tatt igjen forgjengeren.

NRK NRK

Millioner av følgere har et elsk-hat-forhold til den amerikanske presidenten, som tilsynelatende bryter alle politiske spilleregler og folkeskikk for åpen scene. – Donald Trump bruker Twitter effektivt til å skape og fjerne oppmerksomhet, sier medieforskere.

NRK NRK

Ansatte i over ti land forteller om seksuell trakassering og overgrep mens de jobbet for FN. Påstander om at FN-ansatte også har stått bak overgrep mot kvinner og barn de skulle beskytte har versert i mange år, men det har som oftest vært varslerne som har måttet betale den høyeste prisen.