NRK NRK

Menn taper på alle fronter. Gratulerer med mannsdagen.NRK NRK

Historien om SSB under Christine Meyers ledelse er ikke skrevet ferdig.NRK NRK

At så mange kvinnelige skuespillere har opplevd overgrep og misbruk uten at jeg eller noen i min nærhet har forstått eller hørt noe, gjør meg flau.NRK NRK

Jeg er usikker på hvor lenge jeg holder ut som lærer.NRK NRK

Å gi opphold til de afghanske mindreårige asylsøkerne vil være et tydelig signal til familier i Afghanistan om at deres barn kan sendes til Norge.NRK NRK

Dagens asylpolitikk bryter med menneskerettighetene, internasjonale forpliktelser og grunnleggende etiske prinsipper. Den setter ikke barnas beste i sentrum.NRK NRK

Du hadde muligheten, Arne Berggren, men du lo den bort.NRK NRK

Jeg heier på Aleksander Schau som ønsker at alle som har blitt utsatt for overgrep og trakassering skal ta opp kampen og gå i flokk.