Derfor mener Carl I. Hagen stortingsflertallet bryter reglene

NRK NRKDersom Stortinget tillater votering om å la Berit Reiss-Andersen bli medlem av Nobelkomiteen uten å også gjennomføre votering på Carl I. Hagen vil det være i strid med det Hagen kaller «en nær grunnlovsfestet sedvane».Leave a Reply