Domfelte sendes til Nederland for å sone, hjemme står 284 ledige celler

NRK NRKMens norske fengsler har ledig kapasitet, sendes dømte ut av landet. Flere fagfolk er skeptiske til praksisen.Leave a Reply