Domfelte sendes til Nederland for å sone, hjemme står 284 ledige celler

NRK NRK

Mens norske fengsler har ledig kapasitet, sendes dømte ut av landet. Flere fagfolk er skeptiske til praksisen.

Leave a Reply