Imperiebygging i Romerrikets tidsalder

Spillhistorie.no Joachim Froholt

Aggressors: Ancient Rome er en turbasert imperiebygger med en historisk vri.

Innlegget Imperiebygging i Romerrikets tidsalder dukket først opp på Spillhistorie.no.


Leave a Reply