Jau, me missar språket

bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens Tidende

Språk er meir enn ei tilfeldig samling av ord der ein enkelt kan erstatta eitt språkelement med element frå eit anna språk.

Leave a Reply