Norske tunneler har 370 vifter av typen som falt ned fra taket

NRK NRK

Kun tilfeldigheter hindret et fatalt utfall i Lyderhorntunnelen. Nå undersøkes det om det samme kan skje i rundt 30 andre tunneler i Norge.

Leave a Reply