Oslo kommune skjerper norskkravene i barnehager og skole

NRK NRK

Oslo kommune skjerper kravet til norskkunnskaper for assistenter i barnehager og skoler.

Leave a Reply