Paven vil endre «Fader vår»

NRK NRK

Pave Frans vil endre ordlyden i Fader vår, fordi han mener dagens tekst antyder at Gud kan lede oss «inn i fristelse».

Leave a Reply