Politiet bekymret for tollbemanning: – På et kritisk lavt nivå i deler av døgnet

NRK NRK

Det er stigende uro både på Stortinget, blant tollansatte og hos politiet for at manglende bemanning i tolletaten skal gå ut over kontrollen ved landets grenser.

Leave a Reply