Regjeringen vil utvide verneplikten til 16 måneder

bt.no - Bergens Tidende bt.no - Bergens TidendeRegjeringen foreslår i landmaktutredningen å øke førstegangstjenesten til 16 måneder for stillinger i Hæren som krever mest utdanning og kompetanse.Leave a Reply