Sykehjem ba beboere om å ikke «dele elendighet» med familien

NRK NRK

To tilsyn ved Uranienborghjemmet i Oslo fant alvorlige mangler. Pårørende og beboere beskriver et dårlig bomiljø, manglende kompetanse og stadig utskifting av ansatte og ledelse.

Leave a Reply