Trump fjerner støtte til helse­forsikrings­selskaper

NRK NRK

USAs president Donald Trump stopper statlige subsidier til helseforsikringsselskaper i kampen om å fjerne helsereformen Obamacare.

Leave a Reply