Vender tommelen ned for kostbar og livsforlengende medisin

NRK NRK

Beslutningsforum for nye metoder har kommet til at en av verdens dyreste medisiner, Spinraza, blir for dyr for SMA-syke nordmenn.

Leave a Reply