Det blir konsekvensutredning av giftdeponiet i Brevik

NRK NRK

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det blir konsekvensutredning av et mulig deponi for uorganisk avfall i Brevik i Telemark.

Leave a Reply