Framleis raud farenivå for Mannen

NRK NRK

RAUMA (NRK): NVE beheld farenivået for fjellet Mannen i Rauma. Dette på grunn av store rørsler i det ustabile fjellpartiet.

Leave a Reply