Her er tidspunktene for årets E3-konferanser

Gamer.no Andreas Klebo-Espe

Square Enix er tilbake, Sony tenker nytt og Microsoft har flyttet.


Leave a Reply

Her er tidspunktene for årets E3-konferanser

Gamer.no Andreas Klebo-Espe

Square Enix er tilbake, Sony tenker nytt og Microsoft har flyttet.


Leave a Reply