Redusert programtilbud grunnet streik

NRK NRK

Meklingen mellom NRK og NRKj førte ikke fram. Drøyt 1700 medarbeidere i NRK er derfor i streik, og dette fører til et redusert innholdstilbud så lenge streiken varer.

Leave a Reply