Retten til egne gener | Kristin Halvorsen, Ole Johan Borge – Leder og direktør i Bioteknologirådet

NRK NRK

Salg av gentester til barn er big business. Nå må selvtesting av egne barn bli forbudt.

Leave a Reply