Tørken i landbruket: Krever at regjeringen åpner pengesekken

NRK NRK

Fylkeslag i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at regjeringen dekker fôrtransport for bøndene. – Det er bare en signatur unna, sier fylkesleder Marius Røer Andresen.

Leave a Reply